راهکارهای ساده برای پاک کردن شیشه

پاک کردن برچسب از روی شیشه

بزرگترین برچسبی که معمولا با کندن آن مشکل داریم کندن برچسبی است که هنگام خرید خودرو در سمت راست شیشه نصب شده است . در این واقع ممکن است چند باری با ناخن ان را بخراشیم ، پس از اینکه ناامید شدیم با انواع اقسام وسایل ساینده نظیر سکه و تسغ به جان شیشه خودرو ی بینوا بیوفتیم در انتها وقتی برچسب محکم و استوا سرجای خود باقی مانده و شیشه خودرو خط خطی شد دست از کار میکشیم و به جستجو در اینترنت برای پیدا کردن راه حل می افتیم

آدرس فروشگاه ها:

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان امیرکبیر، پاساژ سپهر، برخیابان ، پلاک ۵۳ (G35) .   تلفن های تماس : ۳۳۹۴۳۴۰۰   -  ۳۳۹۲۳۴۰۰  -  ۳۶۹۰۰۴۱۱  -   ۳۶۹۰۰۴۱۳  -  ۳۶۹۰۰۴۱۵  -  ۳۶۹۰۰۴۱۷

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان امیرکبیر، پاساژ کاشانی ، طبقه سوم ، پلاک 282 .  تلفن های تماس : ۳۳۹۰۸۸۷۱  -  ۳۳۹۱۱۶۷۲  -  ۳۳۱۱۴۱۷۱   

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان اکباتان ، کوچه آهنین ، پاساژ امین ، طبقه دوم ، واحد دفتری A-1 .  تلفن های تماس : ۳۳۹۲۹۰۱۴  -  ۳۳۹۲۸۹۵۹  -  ۳۳۹۴۴۱۵۱  -  ۳۳۹۴۴۱۵۲  -  ۴۰۳۳۰۷۰۹  - ۴۰۳۳۰۶۳۳