رله دوبل پراید

رله دوبل 
پراید 
دارای یک کانکتور 15 پایه بوده و شامل دو عدد رله مجهزا می باشد که وظیفه ان ار سال ولتاژ مورد نیاز اجزای مختلف سیستم سوخت رسانی و همچنین  تغذیه ECU موتور از طریق باطری می باشد . 
محل قرار گیری این قطعه جنب باطری و مخزن اب رادیاتور و همین در زانتیا در محفظه  ECU قرار دارد . 
در این قطعه دو رله وجود دارد که یک رله اصلی می باشد و رله دیگر رله قدرت کانکتور 15 پایه این رله به دسته سیمی متصل است که امکان ارتباط بین باطری و ECU و سایر اجزای مرتبط در سیستم سوخت و جرقه رسانی می باشد در ابتدای سویچ با رله اصلی حرکت می کند و برق بنزین را فعال و بنزین را تا  پشت ریل پاشش هدایت می کند و در لحظه استارت رله دوم ( قدرت ) فعال و خودرو بر اساس پالسی که از سنسور دور موتور دریافت می کند روشن شدن موتور را فراهم می کند . 
لذا شما تعمیر کار محترم در بدو سوییچ باز می بایستی 3 ثانیه صدای پمپ را شنیده و بعد استارت زده شود . 

پایه 1 : مرتبط با جعبه فیوز 
پایه 2 : برق رله 
پایه 3 : خالی 
پایه 4 : مرتبط با پایه 66 ECU و کویل دوبل 
پایه 5 : مرتبط با رله فن و در ارتباط با پایه 2 رله دوبل 
پایه 6 : مرتبط با پایه 2 سنسور سرعت ( برق 12V ) تامین گر 
پایه 7 : مستقیم با پایه 7 ECU برق تامین گر ECU 
پایه 8 : ارتباط با OBD و فیوز های سیمی 
پایه 9 : ارتباط با استارت خودرو 
پایه 10 : ارتباط با پایه 6 ECU 
پایه 11 : ارتباط با OBD و فیوز های سیمی 
پایه 12 : خالی 
پایه 13 : برق تامین شیر برقی کنستر 
پایه 14 : ارتباط با فیوز های سیمی 
پایه 15 : ارتباط با فیوز های سیمی و OBD 

آدرس فروشگاه ها:

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان امیرکبیر، پاساژ سپهر، برخیابان ، پلاک ۵۳ (G35) .   تلفن های تماس : ۳۳۹۴۳۴۰۰   -  ۳۳۹۲۳۴۰۰  -  ۳۶۹۰۰۴۱۱  -   ۳۶۹۰۰۴۱۳  -  ۳۶۹۰۰۴۱۵  -  ۳۶۹۰۰۴۱۷

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان امیرکبیر، پاساژ کاشانی ، طبقه سوم ، پلاک 282 .  تلفن های تماس : ۳۳۹۰۸۸۷۱  -  ۳۳۹۱۱۶۷۲  -  ۳۳۱۱۴۱۷۱   

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان اکباتان ، کوچه آهنین ، پاساژ امین ، طبقه دوم ، واحد دفتری A-1 .  تلفن های تماس : ۳۳۹۲۹۰۱۴  -  ۳۳۹۲۸۹۵۹  -  ۳۳۹۴۴۱۵۱  -  ۳۳۹۴۴۱۵۲  -  ۴۰۳۳۰۷۰۹  - ۴۰۳۳۰۶۳۳