دست خود را روی دسته دنده قرار ندهید

نگه داشتن دست روی دست دنده عادت تعداد زیادی از رانندگان است اما این عمل میتواند تاثیرات بدی روی گیربگس خودرو داشته باشد . 

با دنبال کردن دست دنده به داخل گیربگس و نگاه کردن به طرف دیگر میله ی کنترلی خواهد یافت که دارای دو شاخه  انتخاب کننده بوده هر شاخه برای دو دنده مشترک است . این دوشاخه تعویض کننده برای درگیر شدن با پیوست دندانه ای (دنده ای که در شیفت گیربگس و در حال چرخش دیده میشود . ) طراحی شده است . سپس این شاخه باعث فشار دادن پیوست دندانه ای به طرف دنده مورد نیاز میشود ، این عمل با کمک سنکرون انجام میشود تا عمل درگیر شدن قطعه دندانه دار به نرمی صورت میگیرد . بنا براین دو شاخه انتخاب کننده برای اعمال نیرو به پیوست دندانه طراحی شده و تماس های کوچک در هر شاخه به عنوان مناطق تماس بین دو شاخه استفاده میشود . البته دو شاخه انتخاب کننده زمان کوتاهی را به پیوست دندانه تماس میابد اما باقرار دادن دست خود روی دست دنده ، این فشار دو شاخه برای دورهی ثابتی خاتمه می یابد و بنابراین باعث ایجاد ساییدگی ناخواسته میشود . 

شما میتوانید از طریق تلگرام به mlautoparts@  یا در اینستاگرام به صفحه هاdigi_ghate , mlcommercical مارا دنبال کنید . 

آدرس فروشگاه ها:

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان امیرکبیر، پاساژ سپهر، برخیابان ، پلاک ۵۳ (G35) .   تلفن های تماس : ۳۳۹۴۳۴۰۰   -  ۳۳۹۲۳۴۰۰  -  ۳۶۹۰۰۴۱۱  -   ۳۶۹۰۰۴۱۳  -  ۳۶۹۰۰۴۱۵  -  ۳۶۹۰۰۴۱۷

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان امیرکبیر، پاساژ کاشانی ، طبقه سوم ، پلاک 282 .  تلفن های تماس : ۳۳۹۰۸۸۷۱  -  ۳۳۹۱۱۶۷۲  -  ۳۳۱۱۴۱۷۱   

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان اکباتان ، کوچه آهنین ، پاساژ امین ، طبقه دوم ، واحد دفتری A-1 .  تلفن های تماس : ۳۳۹۲۹۰۱۴  -  ۳۳۹۲۸۹۵۹  -  ۳۳۹۴۴۱۵۱  -  ۳۳۹۴۴۱۵۲  -  ۴۰۳۳۰۷۰۹  - ۴۰۳۳۰۶۳۳