خراب شدن دلکو

خراب شدن دلکو 

وظیفه دلکو رساندن برق در زمان منساب به شمع خودرو است . وقتی  این عملکرد در زمان بندی درست اتفاق نمیوفتد ، یعنی برق دیرتر یا زودتر از موعد به مخفظه احتراق میرسد دو حالت پیش میآید . حالت اول اینکه ممکن است اصلا جرقه ای حاصل نشود . حالت دوم هم زمانی است که  شمع ، دوبار جرقه میزد . در هرکدام از این حالت سوپاپ ها آسیب میبیند . 

  شما میتوانید از طریق @MLAUTOPARTS  یا در اینستا گرام به صفحه های digighate , mlcommercical مارا دنیال کنید . 

 

آدرس فروشگاه ها:

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان امیرکبیر، پاساژ سپهر، برخیابان ، پلاک ۵۳ (G35) .   تلفن های تماس : ۳۳۹۴۳۴۰۰   -  ۳۳۹۲۳۴۰۰  -  ۳۶۹۰۰۴۱۱  -   ۳۶۹۰۰۴۱۳  -  ۳۶۹۰۰۴۱۵  -  ۳۶۹۰۰۴۱۷

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان امیرکبیر، پاساژ کاشانی ، طبقه سوم ، پلاک 282 .  تلفن های تماس : ۳۳۹۰۸۸۷۱  -  ۳۳۹۱۱۶۷۲  -  ۳۳۱۱۴۱۷۱   

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان اکباتان ، کوچه آهنین ، پاساژ امین ، طبقه دوم ، واحد دفتری A-1 .  تلفن های تماس : ۳۳۹۲۹۰۱۴  -  ۳۳۹۲۸۹۵۹  -  ۳۳۹۴۴۱۵۱  -  ۳۳۹۴۴۱۵۲  -  ۴۰۳۳۰۷۰۹  - ۴۰۳۳۰۶۳۳