بخاری خودرو

  1. همه خودرو ها با یک بخاری مجهز شده اند که برای استفاده از گرما موتور که به هوای گرم و پس از آن به داخل محفظه سوخت منتقل میشود .
  2. هنگامی که موتور به اندازه کافی روشن میشود تا گرم شود ، خنک کننده ها موتور گرم شده به هسته بخاری منتقل میشود .
  3. هسته اواپراتور بخاری و تهویه مطبوع در یک واحد به نام جعبه بخاری یا جلوی درب قرار میگیرد . این واحد جایی است که درهای مختلفی از انعطاف پذیری هوا و کانال ها وجود دارد که هوا را به دریچه هی مختلف هدایت میکند .
  4. اگر ما بخاهیم جعبه بخاری را برداریم تا " جریان دیورتور " جریان هوا را نشان دهد ، این درب از یک بازه به بعد تغیر میکند و جریان هوا را از یک سیستم نفوذ به دیگری متوقف  میکند
  5. این درب کنترل هوا توسط کابل و موتور الکتریکی فعال میشود که میتواند با استفاده ازیک  اهرم دستی یا به صورت خودکار کنترل شود . 
  6. موتورهای درب ، برق را برای حرکت یک درب خاص که کنترل خروجی های  هوا مانند  دریچه میانی و کف را کنترل می کند ،هدایت میکنند.
  7. سپس هسته بخاری خودرو که به نظر میرسد . بسیار شبیه یک رادیاتور کوچک است که بسیار کار امد است ، با مایه خنک کننده داغ از طریق هسته ، در حالی که هوا را بیش از ان که هوای گرم را ارئه میدهد ، هدایت شود .
  8. هنگامی که حنک کننده موتور از طریق پمپ آب از طریق هسته بخاری عبور میکند بخاری شروع به اماده شدن میکند
  9. موتور فن دمنده برای فشار هوا در سراسر سیستم تهیه استفاده میشود که توسط "کنترل دهنده ،کنترل دما ،یا کنترل اب هوا " کنترل میشود .
  10. ودر اخر دریچه  های بخاری برای ارائه هوای گرم به بخش پایین نر از صندلی مسافر استفاده میشود

 

آدرس فروشگاه ها:

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان امیرکبیر، پاساژ سپهر، برخیابان ، پلاک ۵۳ (G35) .   تلفن های تماس : ۳۳۹۴۳۴۰۰   -  ۳۳۹۲۳۴۰۰  -  ۳۶۹۰۰۴۱۱  -   ۳۶۹۰۰۴۱۳  -  ۳۶۹۰۰۴۱۵  -  ۳۶۹۰۰۴۱۷

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان امیرکبیر، پاساژ کاشانی ، طبقه سوم ، پلاک 282 .  تلفن های تماس : ۳۳۹۰۸۸۷۱  -  ۳۳۹۱۱۶۷۲  -  ۳۳۱۱۴۱۷۱   

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان اکباتان ، کوچه آهنین ، پاساژ امین ، طبقه دوم ، واحد دفتری A-1 .  تلفن های تماس : ۳۳۹۲۹۰۱۴  -  ۳۳۹۲۸۹۵۹  -  ۳۳۹۴۴۱۵۱  -  ۳۳۹۴۴۱۵۲  -  ۴۰۳۳۰۷۰۹  - ۴۰۳۳۰۶۳۳