قیمت پراید کارکرده

پمپ بنزین فشار قوی نیسان سایپا

پمپ بنزین در ساختار پمپ بنزین از پمپ برقی تحت عنوان مغزی پمپ بنزین استفاده می گردد. گرم نشدن مغزی فوق در زمان عملکرد پمپ بنزین بسیار حائز اهمیت است و بنزین نقش مهمی در خنک کردن مغزی پمپ بنزین دارد. حالت فوق در زمان کاهش مقدار بنزین درون باک و یا قرار گرفتن خودرو در سربالایی حائز اهمیت است.

1,930,000 ریال

آدرس فروشگاه ها:

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان امیرکبیر، پاساژ سپهر، برخیابان ، پلاک ۵۳ (G35) .   تلفن های تماس : ۳۳۹۴۳۴۰۰   -  ۳۳۹۲۳۴۰۰  -  ۳۶۹۰۰۴۱۱  -   ۳۶۹۰۰۴۱۳  -  ۳۶۹۰۰۴۱۵  -  ۳۶۹۰۰۴۱۷

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان امیرکبیر، پاساژ کاشانی ، طبقه سوم ، پلاک 282 .  تلفن های تماس : ۳۳۹۰۸۸۷۱  -  ۳۳۹۱۱۶۷۲  -  ۳۳۱۱۴۱۷۱   

تهران، میدان امام خمینی ، خیابان اکباتان ، کوچه آهنین ، پاساژ امین ، طبقه دوم ، واحد دفتری A-1 .  تلفن های تماس : ۳۳۹۲۹۰۱۴  -  ۳۳۹۲۸۹۵۹  -  ۳۳۹۴۴۱۵۱  -  ۳۳۹۴۴۱۵۲  -  ۴۰۳۳۰۷۰۹  - ۴۰۳۳۰۶۳۳